Uttak og støtte til konkurranser

 

Sem IF friidrett har vedtatt følge retningslinjer for deltakelse i nasjonale konkurranser der det foreligger kvalifiseringskrav.
Dette kan gjelde disse og tilsvarende mesterskap og konkurranser:

NM innendørs, UM innendørs, NM/UM terrengløp, NM stafetter, NM mangekamp, NM kappgang landevei, NM halvmaraton, NM junior, NM motbakkeløp, NM hovedmesterskapet, UM utendørs, NCC-lekene, NM maraton, NM terrengløp lang løype, NM ultraløp.

1) Alle aktive som innfrir de av NFIF, VFIK eller arrangør oppsatte kvalifiseringskrav, kan på eget initiativ delta i vedkommende konkurranse. Sem IF dekker uansett da startkontingenten ved påmelding innen fristen.

2) Trenerne i Sem IF friidrett har i tillegg fått myndighet til , på faglig grunnlag, å innstille aktive fra Sem IF friidrett til deltakelse i de samme konkurranser, hvorpå styret til enhver tid gjør endelig uttak, og godkjenner eventuell økonomisk støtte fra klubben i hvert enkelt tilfelle, for både aktive og trenere. Det er ingen automatikk i at utøvere blir innstilt til mesterskapene kun som følge av at kvalifiseringskravet er innfridd, men uansett har utøveren retten til å stille på eget initiativ, jmfr. pkt. 1).

3) Trenernes innstilling til deltakelse i slike stevner baserer seg på idrettslige vurderinger, der så vel faktisk dokumentert nivå, treningsinnsats, forberedelser den siste perioden før stevnet, og utøverens utviklingsstadium teller inn. Trenerne innstiller også på økonomisk støtte. Det skal alltid være egenandel fra utøveren selv, og nivået på denne bestemmes i hvert enkelt tilfelle av styret, når kostnadsbildet er klarlagt.

4) For uttak til lagkonkurranser, inkl. stafetter, er det trenerne som har ansvar for laguttak, og uttak baserer seg på samme filosofi som før: vi etterstreber at alle aktive som vil, får delta i stafetter. Derfor må vi oftest rekruttere nye løpere i hvert enkelt tilfelle, fra skoler, nabolag og andre idrettslag for å fylle opp lagene.  Dette har vi lyktes godt med tidligere, til glede for våre egne aktive, som da får mulighet til å delta på et lag. Til stafetter stabler vi lagene med det for øye å bringe stafettpinnen raskest mulig rundt løypa, basert på tilgjengelige løpere i aktuell årsklasse, lengde på etappene og trenernes vurdering av aktuell løpsform for våre løpere. Alle løperne skal gjøre så godt de kan i alle konkurranser, uansett lag de deltar på.  Vi opererer ikke med begrepet ”topping av lag”.