Foreldremøte 13.oktober 2015

Sem friidrett avholder foreldremøte 13.oktober fra  kl. 18:00-20:00 på klubbhuset på Sem. Utøverne har trening i Semhallen i samme tidsperiode, alle aldre!

Vi har endelig en flunkende ny friidrettsbane, som er helt fantastisk!, Dette fordrer noen nye arbeidsoppgaver for foreldre , dette vil bli presentert på møtet, samt trenings-filosofi og treningstider.

topp-bak

Foreldremøte: dato, 13.oktober, felles for alle!

Agenda:

  • Innledning med klubbhjulet, MGF
  • Baneprosjektet, samt gjenstående dugnad og sponsorarbeid, Truls Hagerup og Villy R.
  • Vi ønsker flere foreldre til å ta dommerkurs, starterkurs og aktivitetstrenerkurs, MGF
  • Treningsfilosofi, SJF
  • Trenerkabalen, MGF
  • Arrangement, Slottsfjellcup-22-24.april, Jentebølgen og Slottsfjellstafetten, MB, SJF