Foreldremøte og klubbutvikling 16. Oktober

Dette er et praktisk rettet kurs på 16 timer som gir en grunn- leggende og enkel innføring i friidrett for barn. Kurset viser 

hvordan man kan tilrettelegge for spennende friidrett gjennom 

lek og lystbetont aktivitet. Les mer (PDF)…